Po wypadkach w pracy poszkodowany może uzyskać jednorazowe odszkodowanie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz rentę powypadkową. Często zdarzają się sytuacje w których ZUS lub KRUS wydaje krzywdzącą decyzje nie uznając wypadku za wypadek w pracy, zaniżającą trwały uszczerbek na zdrowiu lub odmawiającą przyznania renty. Proponuję skontaktować się ze mną tel. 602271323 tuż po otrzymaniu takiej decyzji lub wadliwego orzeczenia lekarza orzecznika – bezpłatnie ocenię sprawę. Jeśli decyzja lub orzeczenie będzie wadliwe, to zaproponuję swoją pomoc z wynagrodzeniem płatnym dopiero po załatwieniu sprawy. Ponadto, ocenię czy istnieją podstawy prawne do uzyskania dodatkowych świadczeń odszkodowawczych bezpośrednio od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC pracodawcy. Najwyższe świadczenia odszkodowawcze uzyskują poszkodowani którzy skontaktują się z moją Kancelarią tuż po wypadku.

Po wypadkach w pracy poszkodowany może uzyskać jednorazowe odszkodowanie związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz rentę powypadkową. Często zdarzają się sytuacje w których ZUS lub KRUS wydaje krzywdzącą decyzje nie uznając wypadku za wypadek w pracy, zaniżającą trwały uszczerbek na zdrowiu lub odmawiającą przyznania renty. Proponuję skontaktować się ze mną tel. 602271323 tuż po otrzymaniu takiej decyzji lub wadliwego orzeczenia lekarza orzecznika – bezpłatnie ocenię sprawę. Jeśli decyzja lub orzeczenie będzie wadliwe, to zaproponuję swoją pomoc z wynagrodzeniem płatnym dopiero po załatwieniu sprawy. Ponadto, ocenię czy istnieją podstawy prawne do uzyskania dodatkowych świadczeń odszkodowawczych bezpośrednio od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC pracodawcy. Najwyższe świadczenia odszkodowawcze uzyskują poszkodowani którzy skontaktują się z moją Kancelarią tuż po wypadku.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.