Oferta współpracy                                    kancelaria@wypadek.com

                 http://www. wypadek.com

      szybki   kontakt     (0-81) 532-30-80;   0-602-271-323         NIE ZWLEKAJ !!!   .:: SZYBKI KONTAKT - TO POŁOWA SUKCESU ::.         
                     O NAS:
KONTAKT
WIZYTÓWKA
ARTYKUŁ- Super Express
JAK POMAGAMY 
OFERTA WSPÓŁPRACY 
ZGŁOSZENIE SZKODY
                      SŁOWNIK: 
OC komunikacyjne
OC rolne
NW dobrowolne
UMOWA UGODY
UFG
REGRES DO SPRAWCY
PRZEDAWNIENIE ...
                     PAMIĘTAJ O:
Nie zgłaszaniu szkody do ...
Notowaniu ważnych ..
Kopiowaniu dok. ...
Nie podpisywaniu ...
Potwierdzaniu dok. .. 
Zabezpieczeniu danych świadków i  ...
                     USTAWY I ...
Adwokackie opłaty
Działalność ubezpieczeniowa
Kodeks cywilny
Niepełnosprawni
OC komunikacyjne "Rozporządzenie Ministra Finansów"
OC rolne "Rozporządzenie  Ministra Finansów"
OC UFG 2003
Pomoc społeczna
Prawo o ruchu drogowym
                    UWAGA !
Rażąco nieodpowiednie postępowanie organów ścigania i ubezpieczycieli prowadzi do krzywdzenia poszkodowanych w wypadkach.
                     ZAPAMIĘTAJ
PIERWSZA POMOC
TELEFONY ALARMOWE
                     PARTNERZY:
PRZEDSTAWICIELSTWO W CHEŁMIE
KOŁO poszkodowanych
PTWK OW Lublin
REHABILITACJA
ZAKŁADY NAPRAW P.
                     UWAGA !
Zostałeś poszkodowany? Nie stać Cię na prawnika? Nie załamuj się pomożemy Ci uzyskać należne "wysokie" odszkodowanie i nie musisz płacić ani grosza przed ...   

KANCELARIA PRAWNICZA "SłaWin" P.W. 

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 
 

OFERTA WSPÓŁPRACY

  Ofertę kieruję do osób uczciwych i operatywnych zainteresowanych zarobieniem dużych pieniędzy w legalny sposób.

   Współpraca polega na pośrednictwie w pozyskiwaniu osób poszkodowanych w wypadkach (komunikacyjnych i nie tylko), które zdecydują się na usługi mojego biura.

   Aktualna oferta „dla wszystkich” ważna jest do końca 2005r., po tym okresie wybiorę kilka najbardziej operatywnych osób, które zaproszę do ścisłej współpracy w wybranych rejonach kraju. Osobom tym zagwarantuję stałe zatrudnienie i wysokie dochody.

 Oferta „dla wszystkich”:

I. Pośrednictwo w pozyskaniu osoby poszkodowanej (od 10% do 30% trwałego uszczerbku na zdrowiu) –wynagrodzenie: 200zł.

II. Pośrednictwo w pozyskaniu osoby poszkodowanej (od 30% do 50% trwałego uszczerbku na zdrowiu) –wynagrodzenie: 400zł.

III. Pośrednictwo w pozyskaniu osoby poszkodowanej (od 50% do 80% trwałego uszczerbku na zdrowiu) –wynagrodzenie: 600zł.

IV. Pośrednictwo w pozyskaniu osoby poszkodowanej (po wyżej 80% trwałego uszczerbku na zdrowiu, osoby nie zdolne do samodzielnej egzystencji) –wynagrodzenie: 700zł.

V. Pośrednictwo w pozyskaniu sprawy – wypadek ze skutkiem śmiertelnym – wynagrodzenie uzależnione jest od znacznego pogorszenia sytuacji życiowej członków rodziny zmarłego i może wynieśćod 200 do 700zł.  

Uwaga !!!   W/w wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w następujących przypadkach:

1) poszkodowany uzyskał już część odszkodowania,

2) poszkodowany posłużył się fałszywymi dokumentami lub zataił istotne szczegóły związane ze szkodą,

3) poszkodowany uznany został winnym lub  współwinnym wypadku.

   W/w wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu umowy i przekazaniu kserokopii dokumentów związanych z wypadkiem. 

   W celu właściwej identyfikacji osób zainteresowanych współpracą proszę o wypełnienie i przesłanie mi załączonej ankiety.

   Pozyskaną osobę należy zgłosić pisemnie (minimum: imię, nazwisko, nr tel. i krótki opis szkody) listem poleconym, lub e-mailem. W przypadku dwóch zgłoszeń tej samej sprawy – sprawa zostanie przypisana tej osobie, która pierwsza dokona zgłoszenia – decyduje data wpływu zgłoszenia do mojego biura.  

   W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

                                                           Z poważaniem

                                                                                   Sławomir Winiarczyk

Ankieta– wyłącznie dla potrzeb współpracy ze „SŁAWIN” P.W.

  1. ....................................................................................

imię, nazwisko

  1. ....................................................................................

adres, telefon, e-mail

  1. ....................................................................................

pesel

  1. ....................................................................................

wykształcenie

  1. ....................................................................................

zawód wykonywany

  1. ....................................................................................

nr rachunku bankowego

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się ze mną:kancelaria@wypadek.com lub telefonicznie:0-602-271-323, (0-81) 532-30-80.

Powrót do strony głównej

 

    

O NAS: 
[KONTAKT][WIZYTÓWKA][JAK POMAGAMY][OFERTA WSPÓŁPRACY][ZGŁOSZENIE SZKODY]

SŁOWNIK: 
[OC KOMUNIKACYJNE][OC ROLNE][NW DOBROWOLNE][UMOWA UGODY][UFG][REGRES DO SPRAWCY][PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ]

PAMIĘTAJ O:
                      [NIE ZGŁASZANIU SZKODY ...][NOTOWANIU WAŻNYCH ...][KOPIOWANIU DOKUMENTÓW][NIE PODPISYWANIU ...] [POTWIERDZANIU DOKUMENTÓW ...][ZABEZPIECZANIU DANYCH ŚWIADKÓW I ...]

WAŻNE USTAWY I ... :
                      [ADWOKACKIE OPŁATY][DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA][KODEKS CYWILNY][NIEPEŁNOSPRAWNI] [OC KOMUNIKACYJNE "ROZPORZ ...][OC ROLNE "ROZPORZ...][OC UFG 2003][POMOC SPOŁECZNA][PRAWO O RUCHU DROGOWYM]

POZOSTAŁE TEMATY:
                      [PIERWSZA POMOC][TELEFONY ALARMOWE][PTWK OW w  Lublinie][PRZEDSTAWICIELSTWO W CHEŁMIE][KOŁO POSZKODOWANYCH]

           [REHABILITACJA][ZAKŁADY NAPRAW POJAZDÓW][UWAGA]

Wypadek,wypadki,wypadkiem,odszkodowania,odszkodowanie,odszkodowań,likwidacja,likwidacje,likwidacji,katastrofa,katastrofy,kraksa,kraksy,śmierć,śmierci,śmiertelny,pozew,pozwu,pozwem,pozwanego,pozwanej,prawo,prawny,prawnej,prawnik,prawnicy,porady prawne,porada prawna,złamanie,złamania,złamań,ortopeda,ortopedy,ortopedyczny,komunikacja,komunikacyjny,ofiara,ofiary,ofiarom,samochód,samochodowy,samochodu,poszkodowany,poszkodowanym,poszkodowana,poszkodowani,choroba,choroby,chorobą,uraz,urazu,urazem,błąd lekarski,błędy lekarskie,błąd w sztuce,błędu lekarskiego,oc,ac,nw,nnw,ubezpieczenia,ubezpieczeń,ubezpieczeniowe,ubezpieczeniowych,adwokat,adwokaci,adwokacki,kancelaria adwokacka,kancelarii adwokackiej,kancelaria radcy prawnego,pomoc,pomocy,praca,pracy,pracą,oferta pracy,ofert pracy,oferty pracy,umorzenie,umorzeniu,umorzony,wyrok,wyroki,wyroku,szkoda całkowita,szkody całkowitej,obrażenia ciała,obrażeniu ciała,obrażeń ciała,wstrząs mózgu,wstrząsu mózgu,utrata świadomości,utraty świadomości,utratą świadomości,postępowanie likwidacyjne,postępowaniu likwidacyjnym,postępowania likwidacyjnego,koszty pogrzebu,stosowne odszkodowanie,zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,zadośćuczynienie,zadośćuczynieniu,zwrot kosztów pogrzebu,ufg,pbuk,zielona karta,zielonej karty,oc deliktowe,odpowiedzialność,odpowiedzialności,Winiarczyk,inwalidzi,inwalida,inwalidzie,korespondent,sprawca,sprawcy,sprawców,sprawczyni,świadczenie,świadczeń,renta,rent,renty,pasażer,pasażerka,pasażerów,kierowca,kierowcy,kierowcą,złamanie kończyny,wstrząśnienie mózgu,opieka,opieki.